Promocje. Rabaty na wykończenie wnętrz pod klucz Gama Design Warszawa
 

Mamy to!

Licznik Fanów naszego biura projektowego na Facebooku przekroczył liczbę 10.000 użytkowników.

Z tej okazji przygotowaliśmy fantastyczną promocję!

Już od 16 czerwca do 31 lipca kupując nasze pakiety wykończeniowe Life, Comfort i Deluxe zbierasz gorące rabaty!!!


Teraz możesz zyskać nawet do 10.000 zł. rabatu na wykończenie wnętrz pod klucz!


Jak uzyskać swój rabat?

Każdy nowy Klient, który w wyznaczonym terminie zakupi jeden z pakietów oferowanych przez Gama Design oraz rozszerzy jego zakres o dowolną ilość dodatków, otrzyma:

100 zł za każde wydane 10.000 zł.

dodatkowe 1000 zł za każde wydane 100.000 zł.

Koniecznie skontaktujcie się z nami i skorzystajcie z mega promocji.


Zaaranżujemy Twój domowy świat

Zadzwoń do nas: 784 381 382


*Nota prawna- korzystając z promocji akceptujesz REGULAMIN PROMOCJI „10.000 FANÓW FACEBOOK”, który znajdziesz poniżej tej strony.

REGULAMIN PROMOCJI „10.000 FANÓW FACEBOOK”
1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „10.000 Fanów Facebook”.
2. Organizatorem Promocji jest Gama Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-052), adres: ul. Mazowiecka 11 lok. 49, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000446918, NIP 525 254 59 31, REGON 146492139, kapitał zakładowy 5 000,00 zł. w pełni pokryty. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.wykonczeniapodklucz.pl oraz stron stworzonych na mediach społecznościowych Facebook i Instagram. (dalej również: „Sklep”).
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 16.06.2020 r. i trwa do 31.07.2020 r.
4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zawarcie umowy realizacyjnej na wybrany pakiet wykończeniowy Life, Comfort i Deluxe, oferowany przez Gama Design Sp. z o.o. wraz z końcową wartością prac wykończeniowych czy dostawy materiałów wynikających z rozszerzenia zakresu prac i dostawy materiałów.
5. Wysokość rabatu określa suma wszystkich kosztów wynikający z wartości wybranego pakietu wykończeniowego Life, Comfort i Deluxe oraz kosztów dodatkowych wynikających rozszerzenia zakresu pracy i dostawy materiałów.
6. Wysokość rabatu określa się w sposób następujący:
a) Za każde wydane 10.000,00 zł. PLN w ramach umowy realizacyjnej, Klientowi będzie przysługiwał rabat w wysokości 100,00 zł. PLN.
b) Za każde 100.000,00 zł. PLN w ramach umowy realizacyjnej, Klientowi będzie przysługiwał rabat w wysokości 1000,00 zł. PLN.
7. Wysokość końcowa rabatu wyliczona jest na podstawie kosztorysu końcowego wykonanego przez organizatora promocji.
8. Wartość rabatu zostanie odliczona od ostatniej należności wynikającej z harmonogramu płatności określonej w Umowie realizacyjnej pomiędzy Klientem a Spółką Gama Design Sp. z o.o.
9. Obniżona cena produktu dotyczy jednego lokalu przeznaczonego do realizacji prac wykończeniowych.
10. Promocja dotyczy wyłącznie produktów w ramach oferty „Pakietowego wykończenia pod klucz.”
11. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
12. W przypadku rezygnacji z realizacji Umowy objętej promocją „10.000 Fanów Facebook”, wartość rabatu traci swoją ważność i zostanie doliczona do wysokości kontraktu.
13. Rabat można wymienić na ekwiwalent rzeczowy, jedynie za zgodą zarządu Gama Design Sp. z o.o.
14. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
15. Promocja kierowana jest do klientów Gama Design Sp. z o.o., którzy zawrą Umowę na realizację prac od dnia 16 czerwca 2020 roku.
16. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
17. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu opublikowanego na stronie www.wykonczeniapodklucz.pl
18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
19. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie www. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
20. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.